Huis van Zessen

Het Huis van Zessen staat in Alblasserdam, de geboorteplaats van de beroemde stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren die zijn naam zou vestigen met het Algemeen Uitbreidingsplan van Amsterdam. Alblasserdam en het aannemersmilieu waaruit hij voort kwam vormden de jonge Cornelis, zowel persoonlijk als professioneel. Zijn ontmoetingen met de grote artistieke talenten van zijn tijd, waaronder de kunstenaar Theo van Doesburg droegen bij aan zijn ideeën en het visueel vocabulair van de Moderne architectuur en stedenbouw.


Foto: Piet Gispen Photography

Van Eesteren nam de ontwerptekeningen van het Huis van Zessen mee naar Parijs waar Theo van Doesburg het kleurschema voor de binnen en buitenkant bepaalde. De tekeningen gingen per post terug naar Alblasserdam met instructies voor de schilder.

Toen het huis net af was, in november van 1923 had Van Eesteren er al foto’s van en in februari 1924 schreef hij dat hij het prachtig vond van kleur en er dagelijks plezier in had.

Het huis werd destijds door het aannemersbedrijf van Van Eesterens vader gebouwd in opdracht van de weduwe van kruidenier Arie van Zessen, Burgerina van Zessen-Stout.


Adriana van Zessen

Huis Van Zessen is het één van de vroegste voorbeelden van moderne functionalistische architectuur geworden: strakke volumes, gedekt door een plat dak en verlevendigd met functionele elementen in primaire kleuren.

Huis van Zessen is in 1990 aangekocht door de Van Eesteren-Fluck & Van Lohuizen Stichting, die de nalatenschap van Van Eesteren en zijn compagnon Theodoor van Lohuizen beheert (www.efl-stichting.nl), en vervolgens door architect Bertus Mulder gerestaureerd en tot museumwoning gemaakt.